Quen fai idea?

Idea faise día a día entre todas as veciñas e veciños das Pontes, coas súas aportacións, participación nos obradoiros e sobre todo coa súa inquedanza por mellorar o entorno no que viven. A administración local como promotora e impulsora do proceso. As técnicas e técnicos co seu traballo 


> TÉCNICOS IDEA


>>Urbanistas implicados na redacción do PXOM das Pontes

María Ríos Carballeira

Coordinadora técnica, Oficina do Plan Xeral das Pontes.

Urbanista e técnica de planificación e xestión de mobilidade local

Alejandro Fernández Palicio

Colaborador no Plan Xeral das Pontes, no modelo de asentamento poboacional e patrimonio.

Arquitecto


idea As Pontes
>>DELOGA Researching

Ismael Blanco Bouza

Socio Director da empresa Deloga

Especialista en Políticas Públicas

Eva María Garabal Nieto

Socia Directora da empresa Deloga

Especialista en Políticas Públicas

Camilo M. Fernández González

Técnico Urbanista

Técnico en Análise Socioeconómica

Martín Vázquez Añel

Técnico de Participación

Especialista en Políticas Públicas