Os concursos

Seguindo o interese municipal de que toda a cidadanía teña unha ferramenta ó seu alcance para informarse e opinar a cerca da evolución do futuro urbanístico do Concello, realizaranse concursos nos que se verán reflectidas as visións e lecturas de aquelas persoas que prefiren expresarse a partires de formatos mais artísticos e creativos.