Menores e maiores

Realizaranse unha serie de Obradoiros en formato audiovisual para establecer un diálogo interxeracional,  onde cativos e cativas e as persoas máis maiores do Concello, amosarannos o seu parecer no tocante aos temas que abrangue o PXOM.