Caixa de propostas

Envíanos a túa achega ou suxestión. Por exemplo, podes enviarnos suxestións sobre aquelas cuestións que non foron tratadas na enquisa, e que persoalmente consideras de importancia.

Nome *

Email *

Asunto

Mensaxe
Lin e acepto a política de privacidade de idea As Pontes - Proceso de Participación Pública do PXOM.

De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite mediante o uso dos formularios sitos na páxina web, serán incorporados a un ficheiro titularidade do Concello das Pontes de García Rodríguez , coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Así mesmo, o Concello das Pontes de García Rodríguez infórmalle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito á dirección Parque Municipal s/n · CP 15320 ou por email á dirección participaen@ideaaspontes.com.