Acompañamentos no rural

Hai aspectos nos que resultan necesario afondar máis aló da análise documental, do traballo de campo e das conversas coa veciñanza xa realizadas. Para esas cuestións, máis dificilmente perceptibles propomos a creación de grupos de veciños e veciñas que poidan acompañar ao equipo de traballo có obxectivo de aumentar o seu coñecemento en cuestións puntuais como poden ser a definición dos límites parroquiais, o patrimonio natural, arqueolóxico, etnográfico e arquitectónico, así como as vías e sendas de comunicación tradicionais, etc.

 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia de Somede (4/Outubro/2013)

 • Acompañamento na parroquia do Deveso (5/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia do Deveso (5/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia do Deveso (5/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia do Deveso (5/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia do Deveso (5/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia do Deveso (5/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia do Deveso (5/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia do Deveso (5/Outubro/2013)
 • Acompañamento na parroquia do Deveso (5/Outubro/2013)